Tổ chức hội đua thuyền truyền thống

Chia sẻ lên mạng xã hội

Ngoài 4 thuyền đua của huyện Nông Sơn, còn có 5 đội đến từ các huyện Duy Xuyên (3 đội), Đại Lộc và Hiệp Đức (mỗi huyện 1 đội) tham gia tranh tài. Theo thông lệ, hội đua thuyền truyền thống Nông Sơn gồm 3 giải: giải Hòa bình, giải Rượu và giải Chánh. Kết quả, đội thuyền đua Phú Đa 1 đoạt giải Hòa bình, Quế Trung đoạt giải Rượu và giải Chánh.

Chia sẻ lên mạng xã hội